MVO

shape
Over ons
MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor JASE Packaging een belangrijk uitgangspunt bij de bedrijfsvoering. Bij het maken van bedrijfsbeslissingen worden economische en maatschappelijke effecten afgewogen en meegenomen. Te denken valt aan investeringen in energiezuinige machines, voor productie van verpakkingen gebruiken we duurzaam geproduceerd hout en investeren wij in nieuwe energiezuinige verlichting in ons bedrijfspand.
Onze afvalstromen worden gescheiden. Ons afvalhout wordt weer hergebruikt voor o.a. de productie van spaanplaat en MDF.

Naast economische en maatschappelijke effecten die betrekking hebben op het bedrijfsproces, hebben wij als bedrijf ook de taak om ons in te zetten voor maatschappelijke doelen.
Wij zijn o.a. partner van de Stichting Playing for Succes (www.playingforsuccesseindhoven.nl). Deze stichting vergroot ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

Door op allerlei vlakken het maatschappelijk verantwoord ondernemen door te voeren dragen we met zijn allen bij aan een betere maatschappij.